Haderslevbanen

 

 

Den tidligere sagsgang:


 

 

TIL FORSIDEN

 

 

Lokomotivklubben KLK har igennem mange år arbejdet på at etablere en veteranbane på jernbanen mellem Haderslev og Vojens. Der er dog sat en, forhåbentlig midlertidig, stopper for planerne da Banedanmark lukkede banen ved udgangen af 2004.

I et brev fra Trafikstyrelsen dateret den 23 marts 07 får bl.a. Lokomotivklubben KLK og Haderslev Kommune at vide at der er truffet beslutning om nedlæggelse af strækningen Haderslev Vojens.

”…. Dvs. at strækningen tages ud af det danske jernbanenet, og sælges til andre formål. …. Disse andre formål omfatter også veteranbanekørsel, og udelukker ikke at en virksomhed eller kommune erhverver strækningen for at f.eks. sikre senere godstransport eller veterantogskørsel. …”

I JyskeVestkysten kan man den 15/5 07 læse at Haderslev erhverv- og kulturservice mener at det vil være et hit hos turister og fastboende. Men politikerne i udvalget for erhverv og kultur vil naturligt nok vide hvad den reelle udgift er ved holde liv i banen. Jens Christian Gjesing siger: Banen skal ikke dø en stille død.

Nyt benarbejde

I november 2008 var en delegation fra Haderslev kommune til møde hos Banedanmark. Et mødet hvor Banedanmarks økonomiske krav var urealistisk høje.

Hverken Lokomotivklubben KLK eller Haderslev kommune mente at tallene var beregnet ud fa forkerte præmisser, så Haderslev kommune bevilgede kr 100.000 til en konsulentrapport om banen.

Konsulentfirmaet skal undersøge banens stand og hvad det kræves for at få banen gjort klar til veterantogsdrift med en maksimalhastighed på 45 km/t. Konsulentfirmaet besigtiger banen og laver derefter en rapport.

Den 10. aug. 2009 behandler Udvalget for Erhverv og Kultur rapporten. Udgifterne ligge langt under BDs beregninge fra mødet i nov. 2008, og meget tæt på de beregninger Lokomotivklubben KLK fik lavet tidligere.

Rapporten viser at der er en udgift på 1,8 mio. kr. til genetablering og herefter op mod kr. 300.000 i årlig vedligeholdelse. Beløb der tidligere syntes overkommelige. Men den økonomiske krise sætter sine spor og udvalget ser sig ikke i stand til at finansiere beløbet (læs her sag 664).

I byrådet

Ovenstående indstilling fra Udvalget for Erhverv og Kultur har været på Haderslev Kommunes byrådsmøde sidst i august 2009. Byrådet vedtog udvalgets indstilling om ikke at købe banen enstemmigt, en enkelt undlod at stemme (læs sag 760)

Så det er et nej til Haderslevbanen, og dermed blev julekørslen i 2004 sidste gang der kørte tog på banen.

Nu er det eneste der ser ud til at kunne forhindre en total lukning af banen en passus i trafikforliget fra januar 2009, om at foretage en screeningsanalyse med hensyn til omkostninger og det forventede potentiale af følgende jernbaneprojekter for at opnå en yderligere styrkelse af godstransport på jernbane....  herefter er en række baner nævnt bl.a. genåbning af banestrækningen Vojens-Haderslev for godstrafik.

 

 

Klip fra 2004 om Haderslevbanen i TV SYD

Referat af mødet d, 10. aug. 2009 - sag 664

Trafikministerens svar af 3. november 2005 på spørgsmål fra trafikudvalget hvor han bedes om at kommenterer Lokomotivklubben KLK's henvendelse.
Lokomotivklubben KLK's høringssvar af 16. september 2005, 'bilag 4' til L 24

 

TIL FORSIDEN

 

 

 

 

   

 

  Referat af Den nyere sagsgang  
 

Haderslevbanen har fået nyt liv! juli 2010

Efter at Lokomotivklubben KLK havde lukket Haderslevbane-udvalget og opgivet banen Vojens - Haderslev rørte banen på sig i marts måned 2010. KLK fik en mail fra tidligere skovrider Ørnsholt, om vores arbejde og erfaring med arbejdet med myndighederne.

Ørnsholt ville ikke lade banen forsvinde, han har fået nedsat en initiativgruppe af lokale folk, med politikere og turistfolk og erhvervsliv. I øjeblikket ser det ud til at udvalget arbejder mod en succes. Efter et møde med trafikministeren har udvalget nu fået fondspenge, kr. 250.000 LAG-midler til landdistrikts-initiativer.

Jyske Vestkysten skriver: Idéen fra initiativgruppen er, at veterantogs-kørslen skal være et permanent turist-projekt, hvor passagerer kan stå af på trinbrætter i landområderne. For eksempel ved Hammelev, hvor der er basis for skønne naturoplevelser.

Lokomotivklubben, nu Museumstog Syd er ikke med i udvalget, men er med på sidelinien, med gode råd og erfaringen i jernbanedrift. Ligesom det stadig er meningen at det er et veterantog fra Museumstog Syd der skal befare banen.

 

 
 

Nu må der igen køres på Haderslevbanen september 2010

Banedanmark har givet lov til at der køres på jernbanen Haderslev Vojens - dog kun 5 km/t og med unimog for at fjerne beplantning og rydde op. Dette er kun starten, der blev på et møde i Vojens den d. 27 august, besluttet at danne en forening til at stå bag banen. Erik Jessen fra firmaet Railservice er med i projektet og gåt i gang med at rydde banen hurtigst muligt. Han vil kunne bruge banen til oplæring og omskoling af lokoførere. På sigt er der overvejelser om at indsætte en skinnebus til persontransport mellem Vojens og Haderslev. Men ikke mindst til brug for veterantogskørsel til gavn for turismen i området.
 

 
 

Foreningen "Haderslev Vojens banen" er dannet. sept. 2010

Godt 120 deltog i den stiftende generalforsamling for

foreningen der skal stå bag driften af veteranbanen på Haderslevbanen.

Første del af mødet var fremlæggelse af visioner og facts. Torben Thy fremlagde udviklingsidéer. Jørgen Toft Jessen fortalte om det Kulturhistoriske. Martin Wilde om KLKs overgang til DSB Museumstog, materiel, muligheder og det nødvendige i, at der melder sig frivilligt personale. muligheder. Ib J Erbs fra Banedanmark og jernbaneentreprenør Erik Jessen fortalte om den igangværende rydning af sporet. Når sporet er ryddet kan der laves et overslag over svelle udskiftninger og øvrige reparationer før godkendelse af banen.

 

Efter kaffen var den egentlige stiftende generalforsamling. De forelagte vedtægter blev tilrettet og vedtaget, og der blev valgt bestyrelse.

Bestyrelsen består af syv personer, fem valgt på generalforsamlingen (Carsten Ørnsholt, Haderslev, Torben Thy, Haderslev, Flemming Kramer, Vojens, Holger Eskildsen Haderslev, Bjarne Seerup Vojens)  én udpeget af turistforeningen og én udpeget af operatøren (DSB Museumstog).

Kontingentet blev fastsat til kr. 200 årligt (inkl. 2011), vil man være medlem indbetales pengene på reg. 7932 konto 1061305

 
 

TIL FORSIDEN

 

 

 

Artikler fra www.klk.dk